آموزشی

گواهی حضور در دوره مهارت آموزی ویژه صنعت پرورش میلورم

اسامی افرادی که مدارکشان صادر شده است
تحویل مدارک برای عموم افراد به صورت حضوری میباشد و لازم است موقع تحویل، اصل کارت ملی به همراه داشته باشند.
1. رحیم ملیانی کد ملی 7621******
2. محمد جواد محمدی محمدآبادی کد ملی 3735******
3. محمد حسین حاجی کد ملی 3927******
4. علی محمدی محمدآبادی کدملی 2339******
5. روح اله کیانی ابری کد ملی 6298******
6. سید احمد عماد کد ملی 2185******
7. محمد امینی نسب کد ملی 1674******
8. حسین ابوالحسنی محمدآبادی کد ملی  7961******
9. عباس یزدانی کد ملی 4341******
10. حسین زمانی زاده کدملی 5448******
11. محمد قهرمانی چرمهینی کد ملی 9311******
12. حسین فتحی بهرام آبادی کد ملی 3964******
13. امیر محمدی کد ملی 2355******
14. سعید رضا تاجیک زارع کد ملی 8203******
15. ایمان سامانی کد ملی 3901******
16. حسام ستاری نجف آبادی کد ملی 0157******
17. امیر اکبری کد ملی 7818******
18. امیر عباس معصومی کد ملی 8513******
19. مصطفی حسن بیگی کد ملی 4058******
20. سید محمد حسینی کد ملی 5683******
21. حمید نوروزی رنانی کد ملی 8910******
22. محمدحسن آرونی کد ملی 4740******
23. مهدی سلطانی کد ملی 6041******
24. آزاده تصویری کد ملی 0655******
25. معصومه آسیاب کد ملی 0966******
26. لیلا مجیدی مرقی کد ملی 1909******
27. محسن شاه قلیان قهفرخی کد ملی 6104******
28. بابک هادوی کد ملی 2704******
29. سید ابراهیم حسینی کد ملی 2475******
30. مسعود شفیعی زاده عاشق آبادی کد ملی 6290******
31. کاظم کریمی کد ملی 9561******
32. امیر غفوریان کد ملی 6371******
33. مهدی برزگر فتحی کد ملی 8927******
34. حسین خدابخشی کد ملی 7536******
35. حمیدرضا عسکریان کدملی 4271******
36. احمد علی پرست کد ملی 2249******
37. سید مجتبی میرلوحی کد ملی 2569******
38. سجاد هاشمیان آدریانی کد ملی 9852******
39. فرشید خرمی رفنی کد ملی 7551******
40. محمد حبیبی کد ملی 0854******
41. سید مرتضی میرلوحی کد ملی 8248******
42. محمد جواد بیات کد ملی 9465******
43. مهدی مشهدی قاسمی کد ملی 6663******
44. سعید هاشمیان آدریانی کد ملی 5501******
45. زهرا باقی کد ملی 1281******
46. آسیه برزگر فتحی کد ملی 6551******
47. زلیخا هادی کد ملی 9848******
48. سمانه رضائی کد ملی 7878******
49. عاطفه رضائی یمین کد ملی 3458******
50. رقیه وشادی آرانی کد ملی 8613******
51. هاجر قدیرزاده آرانی کد ملی 7210******
52. رقیه عیشی کد ملی 9831******
53. ریحانه عیشی کد ملی 2979******
54. ژیلا پابخش کد ملی 1899******
55. میترا تشیعی کد ملی 9832******
56. امیر حسین فیض کد ملی 9257******
57. نعمت اله دهقان نصیری کد ملی 7491******
58. عبداله مشهدی قاسمی کد ملی 0481******
59. ابراهیم شبان زاده کد ملی 0863******
60. محمد جعفری کد ملی 3571******
61. علی رضا قاسم اف آرانی کد ملی 8029******
62. مجتبی اکبری کد ملی 2884******
63. مهدی قاسمی سهیلی کد ملی 3252******
64. وحید میرزائی کد ملی 6877******
65. مجتبی خادمی راوندی کد ملی 1392******
66. ابوالفضل میرزاپور کد ملی 6016******
67. محمد توکلی کد ملی 0870******
68. مرتضی لواف آرانی کد ملی 7361******
69. محمدعلی قربانی کد ملی 8183******
70. راضیه نامجو کد ملی 8838******
71. ربابه عابدی مامالو کد ملی 3120******
72. داریوش مومنی کوجانی کد ملی 8010******
73. حمیدرضا خالصی 6017******
74. حمید صالحی میشانی کد ملی 2247******
75. حسین محمودی کوهستانی کد ملی 1572******
76. حسین عباس نژاد کاشی کد ملی 3216******
77. حسین رحیمی کد ملی 2036******
78. حسین تقی زاده کد ملی 8819******
79. حسین آخوندی ارمکی کد ملی 9124******
80. حسن منتظری تختی کد ملی 8329*******
81. حسن بیرجندی کد ملی 2808******
82. پارسا پایکار کد ملی 9174******
83. پروین عشیقی کد ملی 0697******
84. پژمان رشیدی کد ملی 1721******
85. جعفر سقائی اقدم کد ملی 1709******
86. جواد حسین پور کد ملی 1301******
87. جواد علی دوست کد ملی 1060******
88. جواد قاسم زاده راوندی 8924******
89. جواد قهوه چی نشلجی کد ملی 3910******
90. حدیث بن سعید کد ملی 9948******
91. بهرام قائد کد ملی 7433******
92. امین حسن پور نجف آبادی کد ملی 9665******
93. امیر حسین پورمند نساز کد ملی 3731******
94. امیر کریمی قصبه کد ملی 6511******
95. امیر خسرویانی کد ملی 6750******
96. امیرحسین نوری جوینانی 667******
97. امیر بختی آرانی کد ملی 3431******
98. اکبر جلالی کد ملی 4118******
99. اکبر قاسمی کد ملی 9454******
100. احسان میر مهدی کد ملی 3861******
101. اسماعیل درویشی کد ملی 4551******
102. اعظم اکبری قزاآنی کد ملی 4562******
103. افسانه محمدزاده ها نجف آبادی کد ملی 2367******
104. ابوالفضل دهقان کد ملی 6871******
105. ابوالفضل خانیان نوبندگانی کد ملی 2363******
106. ابوالفضل جعفرزاده فینی کد ملی 1058******
107. مهدی یزدانی کد ملی 0767******
108. عباسعلی بیرانوند کد ملی 0536******
109. عبدالحسین صانعی نژاد کد ملی 0032******
110. سعید عسکری پور ارجاس کدملی 5891******
111. سلمان بلبل وند کد ملی 9516******
112. سمیرا مونی ونی کد ملی 5612******
113. سمیه حمامی لتحری کد ملی 4230******
114. سید ابوالحسن رضوی زاده کد ملی 3431******
115. سید احمد تاجرزاده تبریزی کد ملی 8321******
116. رضا خجسته طالع نوبری کد ملی 4199******
117. روح اله شاهدی جیر سرائی کد ملی 7178******
118. زلیخا محسنی کد ملی 9810******
119. زهرا فرهادیان کد ملی 9159******
120. زهرا مومنی کد ملی 6046******
121. زهره رضاخانی ها کد ملی 0912******
122. زهره زینلی لتحری کد ملی 9078******
123. زینب رعیت نوش آبادی کد ملی 8460******
124. سعید شیرخورشیدی کد ملی 2853******
125. رضا باقری نصر آبادی کد ملی 9167******
126. رسول ارفع الرفیعی کد ملی 1213******
127. دانیال اصغرزاده کد ملی 2951******
128. سید جمال علوی کد ملی 9869******
129. سید حسن سیادتی کد ملی 4419******
130. سید عمران سیدی کد ملی 7666******
131. سید مرتضی موسوی کد ملی 0200******
132. سینا فروزان نیا کد ملی 2269******
133. ضیائ اصغرزاده کد ملی 7916******
134. عاطفه علی دوست کد ملی 9431******
135. عباس کرمی کد ملی 6037******
136. عباس محمدی حسنارودی کد ملی 0059******
137. فریبا لطفی زاده فینی کد ملی 5968******
138. قربانعلی ربیعی فرادنبه کد ملی 2887******
139. مائده نصیری فخرآباد کد ملی 0944******
140. مجید خسروی کد ملی 8951******
141. مجید سیرت شهرستانی کد ملی 8072******
142. محسن افرنگ کد ملی 0578******
143. محسن حیدری مرام 7201******
144. محسن مرتضوی کد ملی 8114******
145. محمد پورقدیری اصفهانی کد ملی 6581******
146. محمد جواد پرآور کد ملی 0247******
147. علی اکبر سید محمدی کد ملی 7554******
148. علی خندان کد ملی 9198******
149. علی زاهدی کد ملی 9371******
150. علی فروغی تبار کد ملی 7611******
151. علی محمدی کد ملی 2862******
152. علی میراب زاده فینی کد ملی 9714******
153. علیرضا بازقندی کد ملی 9340******
154. علیرضا پوردارابی کد ملی 7517******
155. علیرضا شاکریان کد ملی 4892******
156. علیرضا شاه نظری کد ملی 4428******
157. علی احمدی محمدآبادی کد ملی 6918******
158. مینا رئیس زاده کد ملی 3317******
159. هادی ایرجی کد ملی 8636******
160. هادی ثابتی کد ملی 2771******
161. وحید اکبرزاده کد ملی 9304******
162. وحید صدوقی کد ملی 4190******
163. یونس سعیدی مفرد کد ملی 7843******
164. محمد حاجی کد ملی 2104******
165. محمد حسنی مقدم کد ملی 1075******
166. محمد حسین آقائی پور محمد آبادی کد ملی 8377******
167. محمد حسین ولی بک کد ملی 8108******
168. محمد شکاری مرقی کد ملی 0701******
169. محمد صادق عمرانی نوش آبادی کد ملی 9078******
170. محمد عبدالملکی کد ملی 3101******
171. محمد فرهادی کد ملی 3251******
172. محمدمتین حنطه کد ملی 8172******
173. محمد مهدی فتاح پور شعرباف کد ملی 7639******
174. محمد نبی محمودی قلعه بهمنی کد ملی 6040******
175. عیسی پناهی کد ملی 2226******
176. غلامرضا آقائی ویدوجی کد ملی 8855******
177. فاطمه باقری کد ملی 5255******
178. مهدی غیب الهی کد ملی 2917******
179. مهدی قربانی پشت مشهدی کد ملی 6325******
180. مهدی محمدی محمدآبادی کد ملی 5135******
181. مهدی وزوانی کدملی 1043******
182. مهدی یزدانی کد ملی 0767******
183. مهران شیشه گر کد ملی 5376******
184. مهسا رمضانی فر کد ملی 3514******
185. مهناز بخشنده کد ملی 1946******
186. مهناز هادی زاده کد ملی 4226******
187. میلاد متقی کدملی 9459******
188. مریم باقری کد ملی 9901******
189. مریم شاکرم کد ملی 7747******
190. مسعود پور احمدی کد ملی 9624******
191. مسلم محمدی دمآبی کد ملی 8541******
192. مسیح علی بابائی بجگردی کد ملی 3407******
193. مصطفی علیپور زاده کد ملی 2826******
194. ملیحه السادات حق دوست کد ملی 2472******
195. مهدی ایزدی کد ملی 4093******
196. مهدی رضائی عارف کد ملی 4129******
197. مهدی صادقی کد ملی 5496******
198. محمد هادی ابوافضلی کد ملی 7064******
199. محمدتقی واردی قمصری 6055******
200. محمدرضا استادی نصرآبادی کد ملی 9799******
201. محمدرضا حنطه کد ملی 9079******
202. محمدرضا خندان کدملی 7376******
203. محمدرضا راحمی نوش آبادی کدملی 4859******
204. محمدرضا محبی کدملی 3667******
205. محمود کثیری کدملی 2552******
206. مرتضی معماری ده آبادی کد ملی 5568******
207. مریم ایاری کد ملی 0896******
208. زینب پشتیان کد ملی 3483******
209. زینب مشهدی مهدی 5627******
210. فاطمه زیدآبادی 8251******
211. مطهره نهاوندی 2397******
212. بهاره جمالی دستجردی 2236******
213. سیده هانا مصطفوی 5092******
214. شیما بهنام 9400******
215. بتول چوپان زاده نوش آبادی 0279******
216. فرزانه رحیم آرانی 5482******
217. فاطمه کاشفی 8679******
218. سمیرا عابدیان مدیسه 6712******
219. طیبه رحیمی نیا 1582******
220. فاطمه عبادی 0060******
221. امیرحسین حسن زاده نجاری 3550******
222. سعید کیارسی 5721******
223. محسن مهدوی پارسا 5723******
224. علی اکبر رزاقیان آرانی 1353******
225. محسن کریمی 4228******
226. محمد کاظم فرشباف 1693******
227. سبحان سلطانی پور 5985*****
228. محسن قدیری محمدآبادی 3608******
229. خسرو قاسمی کجانی 4153******
230. امیرمحمد سرگزی 4612******
231. فیروز یعقوبی 0789******
232. مجتبی علی بلندی 7973******
233. ابوالفضل دینی 6927******
234. محمدعلی پیله وریان 3611******
235. سیدمرتضی میرزاده 6852******
236. سجاد هژیری نریمانی 2830******
237. جواد رحمانی کرکوندی 5774******
238. هادی سیفای فینی 4531******
239. مظاهر اکبرمهدی گلدره 4804******
240. فریبرز محمدی رودپشتی 3676******
241. سعید حاملی 0137******
242. احسان کریمی خویکانی 9633******
243. پارسا قبادی 1873******
244. محمد کدخدانژاد 0842******
245. علی بارانی بیرانوند 2662******
246. امیر حسن زاده ایرانی 9541******
247. محمدعلی محور 5609******
248. محمد رحمتی آرانی 6072******
249. محمدعلی پیله وریان 3611******
250. علی اکبر اکبری 3559******
251. محمدحسین آقائی قمصری 4293******
252. سیدمحمد میرجعفری 0251******
253. سجاد محمدنژاد کولیوند 3151******
254. داود پورسعید 8199******
255. محمد قربانی 6257******
256. مهدی خاکی راوندی 2650******
257. محمدتقی جهان بین 4686******
258. علیرضا اخوت خو 9260******
259. علیرضا حیدرزاده 6363******

 

260. حامد رحمانی پور  4906******

261. محسن نصر اصفهانی 0935******

262. سید مجتبی خردمند 6271******

263. حمیدرضا وهابی 2235******

264. محمدحسین نصر اصفهانی 3231******

265. محمدعلی برزگری 0571******

266. حامد شیخ ها  5071******

267. امیرحسین پور منوچهری 6122******

268. امین شاداب نیا 2945******

269. ابوالفضل خصالی 8334******

270. محسن مشهدی مهدی 2193******

271. محمدحسین فرشته 1411******

272. حیدر خانی 2717******

273. علی طالبی نصرآبادی 6292******

274. قاسم گلیمی کاشی 7895******

275. مرتضی رمضان زاده درآباد 0981******

276. محمد نامجو 9820******

277. علی مسجدسرائی 1801******

278. سید مجتبی محمدی 9664******

279. علیرضا جهان پور 3270******

280. میثم اکبری شاد 1481******

281. حمید شاه حسینی 9105******

282. حمید یزدانی کاشانی 8285******

283. اکبر صمدی فروشانی 0101******

284. سجاد بمانی رنجبر کشکوئی 7970******

285. سجاد ایران پور 1127******

286. مهدی اصغرزاده 5644******

287. محمدجواد شکرانی 4221******

288. امیرحسین ایزد پناه محمدآبادی 2943******

289. سیدمحمدرضا میرهادی 1909******

290. امید غفاری 8507******

291. امین غفاری 8493******

292. احمد اندخش 6593******

293. اسماء دست مدی 4249******

294. فاطمه ناظمی وادقانی 3717******

295. نیره درویشی شیرازانی 3759******

296. زهرا دهقان رودسری 7673******

297. فرشته شیبانی 7749******

298. راضیه ظفرمند حلاج 7378******

299. ایمان رفیعی 0253******

300. سید روح اله طباطبائی ضیاء الدینی 4834******

301. احمد معماری هنجنی 3441******

302. محمود علی اکبرزاده مجاور 2794******

303. رضا سلمانیان 8641******

304. ابراهیم فاتحی 2849******

305. محمدرضا قاسمی دستجردی 7151******

306. نوید علیپور 5402******

307. قربانعلی امینی زازرانی 5173******

308. مهدی نیک اندیش 6537******

309. مهدی قدیری 6370******

310. محمد یوسفی 4522******

311. سید مسعود فرهادی 2929******

312. محمدعلی عرب خزاعی 3524******

313. امیرعباس امیری 8401******

314. جواد فتحی سولا 4717******

315. مجتبی ابراهیمی وینیچه 9150******

316. حمید ازین 5350******

317. رضا رابع 1041******

318. محمدحسین قاسمی تودشکچوئی 6030******

319. محمد امین کریمیان مرقی 2307******

320. فرهاد نیکروش 1245******

321. علیرضا غلام زاده قصاب سرائی 3784******

322. سید علی سادات الحسینی نوش آبادی 4558******

323. عطیه شکرریز 4951******

324. زینب زیارتی یزدلی 8761******

325. مسعود رضائی 6020******

326. صدیقه اکبرزاده زارعی 2680******

327. علی کاظمیان 9664******

328. محمدصادق روغنی 0319******

329. ماهرخ مظاهری 1645******

330. عذرا مرادی 7772******

331. سعید محمدی 2411******

332. امیرحسین طیبا 9201******

333. مصطفی ذوالفقاری 8635******

334. محمدحسین شفیعی 3451******

335. محمدحسین بهزادی نیا 4982******

336. محمد جعفری یزدآبادی 0093******

دور بعدی دوباره 10 روز دیگر…

337. محمد رضا شبانی گیشی 6389******

338. محسن رضا زاده فرد نیاسری 2099******

339. سید مجتبی لاله 9605******

340. حسن شرافت 4652******

341. سجاد وردی 8073******

342. سید مجتبی موسوی 3998******

343. حسین برزگری بنادکوکی 3444******

344. سید مهدی هاشمی 8900******

345. سید داود هاشمی 2972******

346. سید علی اکبر هاشمی 9613******

347. احسان مرشدی 4017 ******

348. میثم جوادی دیلمی 1004******

349. مهدی منصور قناعی پاشاکی 0436******

350. مصطفی قدیری نوش آبادی 3045******

351. محمد حسین صداقتی 5175******

352. امیر حسین زاد 2370******

353. محمد رضا صادقی طلب 7973******

354. سمیرا کیوانداریان 2793******

355. لیلا علی نیا 5395******

356. زهره داوری 4666******

357. مریم رنجبر کهن 4820******

358. مهدی رضائی 0282******

359. جعفر واحدی 8300******

360. سعید اشکبوس اصفهانی 8069******

361. جواد کباریه 1521******

362. مهدی رزاقی 3327******

363. علیرضا بیژنی 1787******

364. محمد حسین عرب شاه 0772******

365. سید ماشااله سیدی صاحبی آبادی 3088******

366. ابراهیم پیران ویسه 2190******

367. علی اکبر مسکینی کیا سرائی 5695******

368. مجتبی غلامی 6888******

369. مجتبی نصرتی 4414******

370. امیر حسین زاده 2370******

371. احسان گلستانی 1298******

372. محمدحسین صفری 0965******

373. فاطمه دادفر 6283******

374. افسانه پاکروان 5201******

375. زهرا دولت آبادی 0875******

376. طاهره نکوکرداران 3288******

377. محمد جواد عامری شهرابی 2902******

378. محمد سهرابی 8688******

379. محمدرضا داروغه 3830******

380. میثم جهین 3253******

381. حمیدی شهیدی صوفعلی 4642******

382. مرتضی جهین 1548******

383. حسن فاتحی 5672******

384. محمد جواد رحیمی محمدآبادی 3968******

385. جعفر دولت آبادی 0972******

386. ساسان باباپور نجار 2662******

387. محسن اسدی محمدآبادی 0391******

388. امیر محمد شفیعی 9490******

389. سعید دهقان 7621******

390. علیرضا حلبی چی 2273******

391. روح الله گندمی نصرآبادی 4796******

392. فاطمه کریم زاده یزدلی 5332******

393. محمد حسن حسامی عزیزی 8791******

394. مهدی حمیدپور 9333******

395. سید سعید آذری 4314******

396. محمد جواد اخوان فینی 4372******

397. میلاد براتی 0685******

398. مسعود حسین پور 4738******

399. محمد حسین هاشمی 0354******

400. مجید نوری امامزاده 1644******

401. حسین فلاحتکار پیش کناری 2934******

402. سید محسن وفازاده 2838******

403. علی نجیبی فینی 3675******

404. عباس رمضانی بیدگلی 6060******

405. محسن زاهدی نسب 5452******

406. محمدرضا چهارباغی فینی 6383******

407. اذن الله صلحی گیلوان 2922******

408. مرتضی آذری سنجبد 6222******

409. محسن شکیبا 6617******

410. امیر حسین شبانی یزدلی 4318******

411. میلاد عباسی منجزی 6565******

412. مجتبی کیخا 2662******

413. مهدی کارخیران 7506******

414. حامد فاضلی نیا 0277******

415. سیدجواد موسوی 5497******

416. علی اصغر مرادی فسخودی 0284******

417. امیرحسین نصیری 8061******

418. محمد برزگری شریف آباد 9853******

419. محمد سرخی خوزانی 1411******

420. احمد مومنی آبخارکی 1082******

421. فائزه فصیحی 3396******

422. فاطمه ابراهیمی بابوکانی 5183******

423. حسین چراغ بکی زارع 0331******

424. رضا کرمی اردالی 3080******

425. علیرضا رنجبر 2737******

426. مهسا ابراهیم زادنامی 7995******

427. یاسر عسگرنژاد 1345******

428. مجتبی رضانیا 8168******

429. سید مصباح اصنافی 3544******

430. میثم قهرمانی 8879******

431. زینب خلیلی 8507******

432. مهری فرهادزاده خطبه سرا 4893******

433. کبری اسماعیلی جلال آبادی 2861******

434. محمد رضا دهقانی 3800******

435. علی اکبر سلیمی 3893******

436. سید محمد حسین کاشانچی 9625******

437. سید حامد میرتقی 6176******

438. علیرضا دالوندپور 9714******

439. حمیدرضا پور آذری 5409******

440. زینب بخشی لتحری 4908******

441. محمد حسین کرمی میرآبادی 2211******

442. علیرضا رستم زاده 3790******

443. سید بهزاد سید هاشمی 8259******

444. شهرام کرمی میرآبادی 4266******

445. محمد حسین جعفری 5575******

446. هامون نادری 7128******

447. حسن قاسمی وینچه 6203******

448. احمد کرمی میرآبادی 5065******

449. امین روحی مرجقل 7160******

 

 

سایر مدارک در دور بعدی صادر خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *